Планове

Учебна 2018/2019 година.

Годишен план на училището 2018/2019

Училищен учебен план 2018/2019г.

План за контролната дейност на директора 2018/2019

План за квалификация на педагогическите кадри

Учебна 2019/2020 година.