Документи

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Политика за поверителност и защита на личните данни

Правилник за обработка на лични данни

Мерки за повишаване качеството на образованието

Правилник за дейността на училището

Програма за превенция на ранното на пускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности – ученици -уязвими групи

Стратегия за развитие на училището