Колектив

1Миглена Минова – директор

2.Йонета Николова- педагогически съветник

3.Пепа Кожухарска –старши учител по математика и физика

4.Даниела Тонкова –старши учител по български език и литература

5.Марияна Аврамова – старши учител по английски език

6.Виолина Петрова –старши учител по история и цивилизации и география и икономика

7.Любомир Чергански – старши учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и информационни технологии

8.Цветана Спасова – учител начален етап, класен ръководител 1 клас

9.Блага Петковска -– учител начален етап, класен ръководител 2 клас

10.Любка Димитрова –старши учител начален етап , класен ръководител 3 клас

11.Валеринка Цонева – старши учител начален етап , класен ръководител 4 клас

12.Валя Кънчовска – старши учител начален етап

13.Цветелина Хинова –старши възпитател

14.Диана Попова старши възпитател

15.Детелина Димитрова – старши възпитател

16.Николай Петров старши възпитател

17.Людмила Маринова- домакин

18.Николай Цаловски – охрана

19.Петя Павлова –хигиенист

20.Анета Неновска- хигиенист

21.Петко Копчев – огняр